En golfbana består av flera olika delar som är utformade för att erbjuda spelarna olika utmaningar och variation. Här är en förklaring av de vanligaste delarna på en golfbana.
1. Tee

Tees är de områden där spelet startar på varje hål. Det finns vanligtvis flera olika tees på varje hål för att ge spelare av olika färdighetsnivåer möjlighet att välja utslagsplats beroende på svårighetsgraden.
2. Fairway

Fairway är den breda gräsyta som sträcker sig från tee till green. Det är det område där spelarna helst vill ha sina utslag eftersom det ger bästa möjliga förutsättningar för att slå nästa slag. Fairway är vanligtvis välklippt och jämnbred för att underlätta spelarens positionering och för att ge en relativt öppen bana att spela på.
3. Rough

Rough är det högre och grövre gräset som finns på sidorna av fairway. Det är vanligtvis svårare att slå bollen från roughen eftersom gräset kan vara längre och mer motståndskraftigt. Roughen används för att göra spelet mer utmanande genom att straffa spelare som inte slår bollen rakt.4. Bunker

Bunkrar är sandfyllda hinder på golfbanan. De är ofta strategiskt placerade längs fairway och runt green. När bollen hamnar i en bunker blir spelet svårare eftersom sanden gör det svårare att kontrollera bollen vid slaget. Spelarna måste använda speciella tekniker för att slå bollen ur bunkern och på så sätt undvika straffpoäng.
5. Vattenginder

Vattenhinder är naturliga eller konstgjorda vattenområden på golfbanan. Det kan vara sjöar, dammar, bäckar eller vattendrag som spelarna måste korsa eller undvika under spelet. Bollar som hamnar i ett vattenhinder betraktas som förlorade och spelaren får ett straffslag.6. Green.

Green är det område där hålet är placerat. Det är en välklippt och jämn yta som är speciellt utformad för att vara snabb och jämn för att underlätta puttar, de korta slagen på greenen. Greens är vanligtvis något upphöjda och skyddade av bunkrar eller andra hinder för att öka svårighetsgraden..7. Hål

Hålen är de slutmål som spelarna siktar på under spelet. De är oftast cirkulära områden med en flagga som markerar platsen där hålet är. Spelarna försöker slå bollen i hålet med så få slag som möjligt, och det tar normalt två puttar att få bollen i hålet när man är på greenen.