Golf är en sport som kräver både teknik och rätt utrustning för att kunna spelas på bästa sätt. En viktig del av golfutrustningen är golfklubborna, som är avgörande för att slå bollen på rätt sätt. I denna artikel kommer vi att titta närmare på de vanligaste golfklubborna och deras användningsområden på golfbanan.
Driver:

Drivern, eller 1-klubban, är en av de längsta klubborna i golfbagen och används främst för långa slag från utslagsplatsen, eller tee. Den har en låg loft (vinkel på klubbhuvudet) vilket gör att bollen flyger längre. Drivern har ofta ett större klubbhuvud än andra klubbor, vilket ger mer träffyta och ökad förlåtande egenskaper.

Fairwayklubba (3-wood):

Fairwayklubban, också känd som 3-wood, används främst för att slå bollen från fairway, det vill säga det korta gräset på golfbanan. Den har en något högre loft än drivern och är vanligtvis något kortare. Fairwayklubban ger bra kontroll och används ofta för att nå längre mål med mer precision än drivern.
Hybridklubba:

Hybridklubborna är en kombination av järnklubbor och fairwayklubbor. De har en mer förlåtande design och används ofta i svårare situationer, såsom att slå bollen ur ruffen eller från ojämnt underlag. Hybridklubbor har vanligtvis en större klubbhuvud och ger spelaren mer distanskontroll och precision.
Järnklubbor:

Järnklubborna är de klubbor som spelare använder mest på golfbanan. De finns i olika nummer, vanligtvis från 3- till 9-järn, där 3-järnet har minst loft och längst slaglängd, medan 9-järnet har mest loft och kortast slaglängd. Järnklubborna används för att slå bollen på mellanavstånd, både från fairway och från mindre gynnsamma lägen.Wedgeklubbor:

Wedgeklubborna är utformade för att ge spelaren möjlighet att slå bollen högt upp i luften med mycket loft. Det finns olika typer av wedgeklubbor, inklusive pitching wedge, sand wedge och lob wedge. Pitching wedgen används vanligtvis för att slå bollen på korta avstånd runt greenen, medan sand wedgen används för att ta sig ur sandbunkrar. Lob wedgen ger högsta möjliga loft och används för korta och branta slag över hinder eller när man vill få bollen att stanna snabbt på greenen.Putter:

Puttern är den klubba som används mest på greenen för att rulla bollen i hålet. Puttern har vanligtvis det lägsta loftet och ett platt klubbhuvud.